ad interim finance, direct inzetbare professionals voor banken en verzekeraars - Home

De op deze website getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van deze website. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Ad Interim Finance niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden. Ad Interim Finance kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer virussen op deze website zouden voorkomen. Evenmin kan Ad Interim Finance verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die mogelijk met deze website zijn gekoppeld.

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, merken, logo’s en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij de eigenaar van de site, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie blijft eigendom van de eigenaar Ad Interim Finance of derden. Het is de bezoeker en/of gebruikers van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ad Interim Finance.

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing.
Ad Interim Finance behoudt het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen.

 

Privacy statement

Wij zijn ons bewust van het vertrouwen dat je ons geeft door voor onze dienstverlening te kiezen. In dit privacy beleid lees je hoe Ad Interim Finance omgaat met gegevens die verstrekt en verzameld worden via onze website aifinance.nl of die je via de mail aan ons hebt verstrekt. We vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Ad Interim Finance gaat zorgvuldig met je gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?
Ad Interim Finance (alle ondernemingen binnen de groep van Ad Interim & Partners) gevestigd aan de Newtonweg 12, 6662 PV te Els GLD, is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy beleid. Als je vragen hebt over ons privacy beleid, geven we je hier uiteraard graag antwoord op. Je kunt je vragen per e-mail aan ons stellen via info@aifinance.nl. Je ontvangt dan binnen 12 dagen een antwoord.

Met welk doel verzamelen wij je gegevens?
Wanneer je solliciteert, informatie opvraagt, aanmeldt voor nieuwsbrieven of vacaturemelding, onze website bezoekt, deelneemt en/of aanmeldt voor één van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Ad Interim Finance of die van een derde partij. Er wordt je expliciet om toestemming gevraagd voor de afzonderlijke doeleinden.

Welke gegevens worden verzameld?
We vragen je bij een sollicitatie om relevante gegevens te verstrekken die we nodig hebben om te kunnen beoordelen of je voldoende aansluit bij beschikbare vacatures. Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen: (Voor)naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, cv, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over opleidingen, arbeidsverleden, gegevens over beschikbaarheid en eventuele overige zaken voor zover wettelijk vereist, zelf verstrekt of daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze gegevens kunnen worden aangevuld na persoonlijk contact, telefoongesprekken en/of e-mailcontact.

Bij het aanvragen van informatie of inschrijven voor een vacaturemelding zullen alleen de daarvoor benodigde gegevens worden verzameld. Dat wil zeggen: naam, contactgegevens (e-mailadres en eventueel telefoonnummer) en gewenste informatie/voorkeuren.

Wat doen wij met je gegevens?
Bij een sollicitatie of open inschrijving als werkzoekende worden je gegevens gebruikt met het doel om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Dat betekent dat je gegevens worden gebruikt om te beoordelen of er voldoende aansluiting is bij de betreffende vacature, dan wel toekomstige vacatures. We gebruiken je gegevens om met je te communiceren over de mogelijkheden die we je hierin kunnen bieden. Indien je toestemming hebt gegeven zullen we je nieuwe vacatures die aansluiten op je voorkeuren per e-mail toesturen, voorzien van nieuws en tips of informatie verstrekken.

Met wie delen we je gegevens?
Alle gegevens worden opgeslagen en verwerkt in ons CRM systeem waar alleen medewerkers van Ad Interim Finance toegang toe hebben waarvoor dit vanuit hun functie relevant is. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Wij kunnen je gegevens delen met klanten die een mogelijke vacature beschikbaar hebben die aansluit op je voorkeuren. Ook daarbij zullen de AVG richtlijnen opgevolgd worden. Daarnaast kunnen wij je bepaalde gegevens van sollicitanten delen met derde partijen die diensten aan ons leveren. Bijvoorbeeld een assessmentbureau indien dit onderdeel is van de werving- en selectieprocedure. Ad Interim Finance verkoopt géén gegevens aan enige derde partij.

Hoe lang worden je gegevens door ons bewaard?
We bewaren je gegevens in onze database tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Alleen als je ons daarvoor toestemming geeft bewaren wij je gegevens tot één jaar na de beëindiging van je sollicitatieprocedure. Je kan Ad Interim Finance op ieder moment verzoeken jouw gegevens te verwijderen of je toestemming intrekken.

Beveiliging
Aifinance.nl is beveiligd door middel van een SSL certificaat. Dit certificaat versleutelt alle gegevens op onze website, inclusief alle gegevens die ingevuld en verzonden worden vanuit formulieren. Persoonlijke gegevens en wachtwoorden die worden ingevuld in bijvoorbeeld sollicitatieformulieren zijn zo onleesbaar voor externe partijen.

Bedrijfsvoering
Gegevens van klantrelaties worden gebruikt om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en aan de klantvraag te kunnen voldoen. Daarnaast informeren we klantrelaties over onze diensten en onderhouden we contacten om de relaties in stand te houden dan wel uit te bouwen.

Daarnaast vinden wij het als dienstverlener belangrijk – en is het noodzakelijk – dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. Om dit overzicht te krijgen, verwerken wij persoonsgegevens.

Je rechten
Wij bieden iedereen waarvan wij gegevens hebben opgeslagen de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen. Als je inzage wenst in jouw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact met ons opnemen.

Indien er sprake is van (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct aan ons te melden.

Voor al je vragen die te maken hebben met privacy kun je een e-mail sturen naar info@aifinance.nl.  Je ontvangt dan binnen 12 dagen een antwoord op je vraag.